صدا سازی و مقدمه برای نوحه خوانی 3

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

اقایان حرفه ایی میدانند بصورت مثال مرحوم نوحه ای احمد مختار را نوحه اول قرار میداد ولی امروزه نوحه ای احمد مختار راجزء نوحه های چهارم ...زیر واحد قرار میدهند مهم همه این است که ما قدر داشته هامون رو ن

صدا سازی و مقدمه برای نوحه خوانی 3

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: دوشنبه 10 خرداد 1395
مطلب در موضوعاتمقدمه ، صدا سازی ،
صدا سازی و مقدمه برای نوحه خوانی 3

اقایان حرفه ایی میدانند بصورت مثال مرحوم نوحه ای احمد مختار را نوحه اول قرار میداد
ولی امروزه نوحه ای احمد مختار راجزء نوحه های چهارم ...زیر واحد قرار میدهند
مهم
همه این است که ما قدر داشته هامون رو نمیدانیم
مگر در اشعار دیروز  شعر این نبود
العیاذ به الله
اقا سید الشهداء خطاب به علی اکبرش وقتی به بالین جوانش میاید .میفرماید
تو ادب داشتی اینک ادبت رفته کجا
ان هم امام معصوم .مگر در اشعار واحد های قدیمی های ما نیست مگر خواند نمیشده ایا امام معصوم انهم قضیه عاورا که درس است میشود نسبت داد.
قبول داریم که روزگار........فرق کرده
باید قبول کرد امروزه مداحی سخت تر شده
اشعارهای قوی تر
اهنگهای قوی تر
اجراهای زیاد و مناسبت های زیاد تر
پس نتیجه میگیریم که مرحوم بخشو خدا خواست ان شخص در ان زمان برود وگرنه امروزه زمان فرق کرده
البته در این خصوص مطلب زیاد دارم
بلاخره بعضی از مداحان ر گروه زمان قبل انقلاب هم اجرا داشتند
در اموزش های بعد به نکات تخصصی اشاره خواهد شد
از توجهتان سپاسگزارم
ممنون مدیر جان
در مورد صدای کله ایی باید عرض کنم که این صدا ها از پارازیت دورند
گرفتگی پیدا نمیکنند
فقط فک خسته میشود
تا منها الیه اوج میگرند
خیلی از صدهای زیبا و قشنگ امروز در استان و کشور وجود دارند
ایا همه مجوز نام اهل بیت.ع. بردن رو دارند
نکته های خاموش
مداحی
درخت هرچه بارورتر افتاده تر
افتادگی شرط اولیه مداحی است
باغرور به مکتب خانه حسین زهراء .س. نمیشه پا گذاشت.
این مکتب اخلاص است و افتادگی
مدیر جان میخواستم اشاره ایی به پایه های مداحی استان کنم وگرنه هر مطلب ساعت ها حرف دارد
اقایون مداحان حرفه ایی بیشتر توجه بفرمان
نوحه خواندن الان حرفه ایی تراست یا در زمان ...... گذشته
ثبت نام درب این مکتب لطف است انهم.
تا یار چه خواهد .  و میلش به که باشد
امروزه هر سینه زن یک نوحه خوان است.
درست است که اهنگ و اشعار استان ما در رگ و پوست و گوشت مابوشهری هاست.
ولی ایا قدرت شعر امروزه با دیروز یکی است
او رفت تا جاودان بماند
صدای نوحه و مرثیه های ان مرحوم هرچند بار گوش کنم باز هم کم هست.
ولی ایا نوع تحریر
نوع اوج ها
نوع لرزش
نوع اشعار
نوع اهنگ
نوع اهنگ کر
نوع دور سینه زنی از نوحه اول تا پایان واحد مثل امروز اداره میشود.
کقتی از صدا و صوت حزین حرف میزنیم
در استان از اسطوره صدای این دیار مرحوم بخشو.جهانبخش کردی زاده صحبت به میدان میاد خدا رحمتش کنه
ولی افتخار نمیکنید که در زمان پدیده ایی چون حاج مصطفی گراشی زندگی میکنید
من خودم اسطوره استان مرحوم بخشو را که وقتی صدایی از ایشان میشنوم دگرگونم میکند را جز رویاهام میدانم ولی سوال دارم
ایا قبول دارید باید ما وزنه ایی را به اندازه توانم بلند کنیم
جسارتا هیچ کدام از ما البته ببخشید جسارت نشه بخشو نخواهیم شد و اینده هم به این سادگی نخواهد امد
ببینید تفاوت تا کجا.
پس پی میبریم که ان اسطوره باید تا همان جا می بود.
مثلان چند واحد با اشعار گوناگون و دارای یک اهنگ فقط یک اهنگ اجرا میشد
مثال
در کرببلا شورش محشر
نوبت جنگ به سالار شهیدان
شعیان شور قیامت به جهان گشت
شعیان گشته عیان ماتم سالار
وووووووو
ایا واقعا امروزه میشود اهنگ تکراری خواند

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش