میدگونی شاهینم کوگ ایگره مابین دو بر مال

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

  میدگونی شاهینم کوگ ایگره مابین دو بر مال شاهینم کوگ ایگره مابین دو بر مال   نه صدی شاهین میاد و نه کوگم ایزنه بال    بیو  وسرحد برمت گل گرمسیری اوه سرحدت بدم 

میدگونی شاهینم کوگ ایگره مابین دو بر مال

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: شنبه 17 خرداد 1393
مطلب در موضوعاتاطلاعات بیشتر ، شعرهای محلی ،
میدگونی شاهینم کوگ ایگره مابین دو بر مال

 

میدگونی شاهینم کوگ ایگره مابین دو بر مال

شاهینم کوگ ایگره مابین دو بر مال   نه صدی شاهین میاد و نه کوگم ایزنه بال

   بیو  وسرحد برمت گل گرمسیری اوه سرحدت بدم  و نهلمت بمیری

یه گلی و مالمون بمیرم و دندونش و درده  ای یارم بین و درمونش کنین شلیلم وتا ماله  و نگرده

دشتسونه گشتمه بمیرم و دنیایه بریدم آی یارم قولشه ناکس نده که خم اومم رسیدم ای یار یار نبرینم کربلا نبرینم کربلا بمیرم و کربلی ندارم اخی و سر سینه ی دلبرم و برکنین مزارم

نیزنه مثل اول و نیزنه مثل اول بمیرم وتیرمه نشونه  چرخمه باز اشکنا وکوکمه زمونه

ای یارم چه چریکه چه بیا بین پسین و جنگم  بمیرم  وخاله پوزته بدم و سی دیده پرونم

خم میده گونی زادیم هی کمک خم زادیه میدگونم  نزنین و گردنم  دلبرم و نبرینم زبونم

نی زنیم وگردنت یاریار ای یار نی بریمم زبونت یالته یالم ننه و خم حالی ندارم ای یارم طب نیم روز ایگرم ای دل و رنگ مرده دارم

دوش و ماله گل بیدمه دلبرم صبح شدم روونه دست گل بال قبام و اشک ایریزه دونه دونه

مو لایه تابیت بکو و تا بختمه بوینم و یار خم بچه زنی دلبرم تا کی باید بشینم

ای مو لایه تابیت بکو و حال گل خرابه    و گل بلبل برسون  مو چقدر ثوابه

  ورکشیده اور  تری و مو دلم ایخروشه و مو ترسم برفی بیا دلبرم  و رهیله  بپوشه

کوه دنایه بشکنم و خاکشه بویزم  و مشک عنبرش کنم و  سی  زلف   عزیزم

مو نخله سر بریدیم و بیرون باغم و مشعل بی روغنم  دلبرم و هر دم بی دماغم/ و خاله سوز   زهله  قلا  و رفته جونه و جاهل  دخترو  میش  کوهی و کر  صیاد و کمینه

تو  ودیر   منم ودیر و کوه  بسته میونه وگر خدا صبری بده   و دل  هردمونه

  بیو بریم و مال گل بمیرم و با نون گدایی  و گل  بخندید و بگفت دلبرم درویشه  کجایی

و درویش  شاه قاسمم یار یار و جاروف کار  پیرم  عاشق چشمل خوتم هی کمک و تا روزی که برم بمیرم

  دسته دسم بده  و از دست بکشم بو دست تو برگ گلی دلبرم و تسکینه دلم بو

نذر پیرل   بکنم بمیرم  و جومی  و برمه ای یار  و ترک دوسیت  نیکنم  هی کمک و  گر بزنن  وسرمه

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش