.شاه دین گفت به عباس دلاور

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

شاه دین گفت به عباس دلاورز جا برخیز ببین حالم برادرعلم بر گو به دست کی سپارمبه غیر از تو علم داری ندارمعلم را نوبتی دیگر به پا کنبه من یاری تو از بهر خدا کندر عالم جز من مظلوم بی یارکسی نشنیده شاهی بی

.شاه دین گفت به عباس دلاور

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: یکشنبه 03 آبان 1394
مطلب در موضوعاتمراسمات ، نوحه (متن ) ،
.شاه دین گفت به عباس دلاور


شاه دین گفت به عباس دلاور

ز جا برخیز ببین حالم برادر

علم بر گو به دست کی سپارم

به غیر از تو علم داری ندارم

علم را نوبتی دیگر به پا کن

به من یاری تو از بهر خدا کن

در عالم جز من مظلوم بی یار

کسی نشنیده شاهی بی علمدار

علم دار سپاهم ای برادر

شهید بی گناهم ای برادر

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش