تبریک عیدفطر - ویژه نامه عید فطر

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

خوش بر کسی که سفره نشین خدا بوداز هرچه غیر خواسته ی او گر ، جدا بوددرب کلاس درس خدا چون گشوده شدخوش بر مطلبی که قبول انتها بودعید شما مبارک توزی (مداح)         ویژه نامه عی

تبریک عیدفطر - ویژه نامه عید فطر

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: شنبه 27 تیر 1394
مطلب در موضوعاترمضان ، عید فطر ،
تبریک عیدفطر   -  ویژه نامه عید فطر

کارت پستال تبریک عید فطر

خوش بر کسی که سفره نشین خدا بود
از هرچه غیر خواسته ی او گر ، جدا بود
درب کلاس درس خدا چون گشوده شد
خوش بر مطلبی که قبول انتها بود
عید شما مبارک

توزی (مداح)

 

 

 

 

ویژه نامه عیدفطر

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش