جهت یاد آوری سری بزنیم به خاطرات شروه

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

جهت یاد آوری  سری بزنیم به خاطرات شروه با قدیمی ها فایز سیطره خود را بر نام دهها شاعر دوبیتی سرا تحمیل کرده است.  در کتاب دشتی و دشتستان آمده. در بوشهر و دشتی و دشتستان و خوزستان گاها

جهت یاد آوری سری بزنیم به خاطرات شروه

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: جمعه 18 دی 1394
مطلب در موضوعاتشناخت دو بیتی ، معرفی شاعران استان بوشهر ،
جهت یاد آوری   سری بزنیم  به خاطرات شروه

جهت یاد آوری 

سری بزنیم

به خاطرات شروه

با قدیمی ها

فایز سیطره خود را بر نام دهها شاعر دوبیتی سرا تحمیل کرده است.

 در کتاب دشتی و دشتستان آمده.

در بوشهر و دشتی و دشتستان و خوزستان

گاها بعضی افراد

 شروه خوانی را فایز خوانی نیز میگویند.

تا جایی که اگر از کسی که ترانه های مفتون ، باکی ، نادم و یا باباطاهر را با آهنگ شروه  میخواند بپرسند چه میخوانی؟ خواهد گفت فایز را می خوانم.

تنها در شروه خوانی نیست که نام و یاد فایز نفوذ کرده است اساسا فایز خوانی. در برخی مناطق خود زمینه هنری مستقلی در مو سیقی است.

در رامهرمز اشعاری به نام فایز مشهور است که با لهجه محلی تنظیم و خوانده می شود این اشعار با اینکه در دیوان فایز نیستند و نشانه مخصوص ترانه های فایز یعنی تخلص او را ندارند.اما  حال و هوا و فرم ترانه های فایز دارند و به همینسبب هم بر ملودی آنها نام فایز نهادند

درود

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش