close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
آموزش صداسازی در مداحی

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

در یك تقسیم بندی كلی صداها به زیر و بم تقسیم می شوند. منظور از زیر بودن صدا، نازكی صدا و منظور از بم بودن صدا كلفتی صدا می باشد .    علت زیر و بمی صدا به نظر می رسد كه تفاوت طول و ضخامت تارهای صوتی ، دلیل اصلی تفاوت زیر یا بم بودن صداست . بطور كلی هر چه طول تارهای صوتی بیشتر و ضخامت آن كمتر باشد صدا زیرتر و هر چه طول تارهای صوتی كمتر و ضخامت آنها بیشتر باشد صدا بم تر می شود.  تغییرات صدا در حین رشد 1.زیرترین صدای فرد در زمانی است كه تازه به دنیا می آید و گریه می كند. …

مطالب سایت امکانات فوق العاده رهگیری خبرنامه