تحرير

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

تحرير غلت دادن صدا چه چه و پيچش هاي مختلف صدا را تحرير مي گويند و يا نوعي کشيدن ، بالا و پايين بردن صدا ، ضربه زدن به تارهاي صوتي و حالت هايي که توسط تار هاي صوتي در حنجره و فضاي دهان به وجود مي آيد ک

تحرير

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: یکشنبه 26 شهریور 1396
مطلب در موضوعاتآموزش مداحی ، چگونه بخوانیم ،
تحرير

تحرير
غلت دادن صدا چه چه و پيچش هاي مختلف صدا را تحرير مي گويند و يا نوعي کشيدن ، بالا و پايين بردن صدا ، ضربه زدن به تارهاي صوتي و حالت هايي که توسط تار هاي صوتي در حنجره و فضاي دهان به وجود مي آيد که باعث زيبايي در خواندن مي شود را تحرير گويند.
تحرير بر روي حروف کوتاه   اَ   اِ   اُ    و حروف کشيده آ   ای  او  وبعضي حروف ساکن اجرا مي شود.
نکته : تمرين تحرير باعث لطيف و مليح شدن صدا خواهد شد و عامل بسيار موثري در بالا بردن مهارت هاي شخصي در اجراي برنامه هاي مختلف ، گرفتن سبک هاي مولودي خواني ، نوحه خواني و در مصيبت خواني مي باشد.
نکته : در موقع تحرير زدن دهان مداح نبايد بيش از حد باز و يا بسته باشد.
در مرحله اول ، بهتر است به جاي استفاده از اشعار از سيلاب هاي آواز کمک بگيرد زير سيلاب هاي آواز در تمرين حالت يکنواختي دارند ، مانند فشار بر روي پدال گاز ماشين در حد مشخص و ثابت که سبب مي شود دور موتور حرکت هاي يکنواختي داشته باشد. اما در صورت استفاده از اشعار به خاطر رعايت وزن و حتي نوع کلمات و حروف آن ، مجبور به پايين و بالا بردن صدا ( تن صدا ) مي شود ولي در صورت استفاده از سيلاب هاي آواز به خاطر تک بودن آن ، در موقع تمرين تار هاي صوتي صاف و بدون گره مي شوند ، اين سيلاب هاي آوازي مانند ( آ - ها - اي - او - دا - کا - و ... ) هستند.
استفاده از سيلاب ها به صورت چکشي :
1 . از تن پايين به بالا
2 . از تن بالا به پايين
در اين روش بايد به حنجره امکان حالت پذيري بدهيم.
به اين صورت که با صوتي به صورت ممتد از بالا به پايين يا پايين به بالا به دفعات منظم ضربه اي هم چون چکشي به صدا وارد کنيد منظور از اين ضربه ها ، همان چه چه بلبلي معروف در بين عوام مردم مي باشد.
براي تمرين به دو صورت باید عمل نمود.
صورت اول :
يکي از حروف سيلاب مانند آ را انتخاب کنيد ، نفس عميقي گرفته و شروع کنيد حرف انتخابي را به صورت تحرير ( چه چه = آواز بلبلي ) اما تحرير هاي درشت با صدايي آرام ( تن پايين ) به صورت ممتد ادا کردن و هر چه به سمت اوج صدا مي رويد تحرير هاي شما ريزتر گردد. به عبارتي شما حرف آ را در اين روش بارها تکرار مي کنيد امام بايد دو مطلب را فراموش نکنيد.
يکي اين که صداي شما از تن پايين شروع و بدون شکستگي هم راه با گفتن حرف انتخابي از حلق به اوج برسد.
دوم اينکه در ابتداي گفتن حرف انتخابي ، آن را به صورت واضح و درشت تر و با فاصله زماني کمتر يعني به صورت تند و سريع پشت سر هم تکرار کنيد.
صورت دوم :
در اين جا مانند صورت اول عمل کنيد : با اين تفاوت که در اين صورت ، ابتداي تمرين را به اوج صدا قرار دهيد و به طرف تن پايين صدا به ادا نمودن يکي از حروف سيلاب بياييد.
مثال براي تمرين :
اللهم ... اني ... او ... خدا ... الهي ...
تحرير هاي کوتاه که به صورت سطحي و گذرا در بين اشعار و يا متنها و يا دعاها اجرا مي شود . مثل : يا سابغ النعم
تحرير هاي بلند که به صورت طولاني بر روي حروفي اجرا مي شود
مثل : الهي و ربي و سيدي
توضيح : تحرير هاي بي جا که در شعر و يا متن و دعا و ... به صورت طولاني زده مي شود نه تنها باعث زيبايي در خواندن نمي شود بلکه خلل و اشکال در خواندن و خستگي در مستمع ايجاد مي نمايد.

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش