شیعه باز این چه فغان و غوغاست وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

 نوحه ایام ماه مبارک رمضان، از مرحوم ناخدا عباس   شیعه باز این چه فغان و غوغاست                 وین چه شوری

شیعه باز این چه فغان و غوغاست وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: سه شنبه 27 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار نوحه / ماه رمضان ،

 نوحه ایام ماه مبارک رمضان، از مرحوم ناخدا عباس

 

شیعه باز این چه فغان و غوغاست                 وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

 

سرزنان جن و ملک به زاری                        وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

 

گفت زینب به شه شهیدان                         کی برادر من خاک عالم به سرم

 

از جفای زادۀ مرادی                                 وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

 

شه دین اندر جواب خواهر                          با دل پر آذر گفت کای خواهر من

 

تو مکن ناله و بیقراری                               وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

 

گفت زینب ز چه ای برادر                          در عزای بابم نزنم سینه و سر

 

که به خون خفته و بیقراری                        وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

 

شه دین از نو به زینب زار                           بنموده مگر مهربان خواهر من

 

تو از این گریه و بیقراری                            وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

 

گفت زینب به برادر خود                            یار و یاور خود کن این روز عزا

 

نیست جز باعث غمگساری                         وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

 

گریه بهر من بینوا کن                               وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

 

که برید شمر سرم به خواری                       وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

 

بار الها به مقام حیدر                                 آن شفیع محشر «ناخدا» را نظری

 

تا ننالد به فغان و زاری                               وین چه شوری برپاست، بلکه شد قتل علی

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش