باز هنگام غم و ناله و افغان آمد باز ارکان فلک زار و دگرگون آمد

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

واحد ایام صفر از مرحوم غلامرضا اصلاح پذیر، آهنگ (نوبت جنگ ناخدا)   باز هنگام غم و ناله و افغان آمد                

باز هنگام غم و ناله و افغان آمد باز ارکان فلک زار و دگرگون آمد

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: سه شنبه 27 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار واحد / دهه آخر صفر ،

واحد ایام صفر از مرحوم غلامرضا اصلاح پذیر، آهنگ (نوبت جنگ ناخدا)

 

باز هنگام غم و ناله و افغان آمد                             باز ارکان فلک زار و دگرگون آمد

 

عرش و فرش و قلم و کرسی و جنّات برین               زین عزا جمله سیه پوش و پریشان آمد

 

از غم رحلت آن پادشه کون و مکان                      جبرئیل ناله کنان زار و نوا خوان آمد

 

آدم و نوح و سلیمان و شعیب و یعقوب                   سر زنان از غم سرخیل رسولان آمد

 

خضر و الیاس و خلیل، عیسی و موسی جلیل           سر کنان خاک عزا چاک گریبان آمد

 

مرتضی شال به گردن به عزا با دل ریش                 سر زنان ناله کنان همچو یتیمان آمد

 

فاطمه موی پریشان شده از مرگ پدر                    گشته چون خاک زمین پیکر بی جان آمد

 

حسن از مرگ پیمبر شده لرزان چون بید                سر زنان ناله کنان زار و جگر خون آمد

 

زین ألم چاک گریبان شه بی غسل و کفن               برسر جدّ کبارش به صد افغان آمد

 

شهر بطها شده بیت الحزن از بهر رسول                  خاک غم بر سر مرد و زن دوران آمد

 

بارالها تو عزاداری ما از کرمت                               کن قبول چون به عزای شه خوبان آمد

 

بارالها برسان قائم دین پور حسن                          که بسا فتنه و آشوب فراوان آمد

 

 

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش