گفتا لیلا به افغان بهر اکبر (۲) ترک میدان کن ای شبه پیمبر

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

نوحه ایام محرّم گفتا لیلا به افغان بهر اکبر (۲)                        ترک میدان کن ای شب

گفتا لیلا به افغان بهر اکبر (۲) ترک میدان کن ای شبه پیمبر

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: شنبه 17 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار نوحه / محرم ،

نوحه ایام محرّم

گفتا لیلا به افغان بهر اکبر (۲)                        ترک میدان کن ای شبه پیمبر

بنشین یکدم در برم                کن رحم بر چشم ترم             ای جان مادر (۲)

بود امیدم که دامادت نمایم (۲)                      حجله­ات بندم و شادت نمایم

حوران آیند از سماء                گویند در عیشت ثنا                ای جان مادر (۲)

ای صبا چون رسیدی در مدینه (۲)                  گو سلامم به صغرای حزینه

 برگو کشتند اکبرت                 شد خاک غم بر سرت             ای جان مادر (۲)

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش