صدا سازی و مقدمه برای نوحه خوانی 2

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

مرحله چهارم صدا صداهایی هستند که در مرحله سینه قرار گرفته اند دارندگان این نوع صداها دارای حفرهای بینی بزرگ که انها را با صدای خرمایی میشناسند معمول این نوع افراد نوک بینی شان حفره های باز داشته که مو

صدا سازی و مقدمه برای نوحه خوانی 2

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: دوشنبه 10 خرداد 1395
مطلب در موضوعاتمقدمه ، صدا سازی ،
صدا سازی و مقدمه برای نوحه خوانی 2

مرحله چهارم صدا صداهایی هستند که در مرحله سینه قرار گرفته اند دارندگان این نوع صداها دارای حفرهای بینی بزرگ که انها را با صدای خرمایی میشناسند
معمول این نوع افراد نوک بینی شان حفره های باز داشته که موقع صحبت کردن بصورت دیکلمه یا در اجرای مداحی وووو انتهای کلمات مشخص کننده  استخراج به جد بینی خود میباشند  یعنی تو دماغی محض حرف میزنند به اصطلاح ما جنوبی ها
این نوع افراددارای فک های بزرگ میباشند
این نوع صداها بیشتر با اب و هوای جنوب مطابقت دارد
این نو صداها گاها گام زیرشان بلند و گام بم شان معمول بسیار حزین میباشد
و نهایتا جنوبی ها این نوع صداها را بیشتر میپسندیدند چون در ان ایامی که در محل کار .
بدون امادگی درینگه شروع چاوش نوحه ایی را طوری سر میدهند که روستاهای همجوار متوجه میشوند
البته منظور حقیر ایام روزگار دیرین و اجراهای منبرهای قدیمی بوده
موفق باشید
این طور انسانها پرتاب صدای قویی دارند که دارای دندانهایی قوی و بلاد میباشند که همین دندانها باعث فشار و کنترل صدا دارا میباشند که ملودی زیبایی را از خود نشان میدهند
معمولا در محفلها و اجراهای دوستانه
تمرین
خانوادگی
احتیاجی به سیستم صوتی کمتر دارند
هر چند این صداها بیشتر مربوط به جنوبی ها میباشد که نام او صداهای خرمایی میزارند ولی دارای گامهای بلند هستند یعنی پرتاب صدای بلندی دارند
 این صداهای خرمایی بزرگترین امتیازی که دادا هستند در فضای بی برقی و ازدهام جمعیت بدون سیستم صوتی بیشتر موفق هستند
کنترل
مثال
حنجره حاج محمود کریمی
به حفرهای بینی
فکها
نوع دنداهاش بنگرید
هرچند ایشان بچه تهران هستند ولی مشمول این مهم میباشند
و بیشتر حنجره خود را با خوردن اب زیاد مرطوب نگه میدارند
بیشتر این افراد به محض ورود شهرهای هوای سرد و خشک با خوردن یک عدد پیاز خود را کنتل میکنند
معمولان این نوع صداها  با اب و هوای خشک مشکل دارند

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش