نوحه رمضان ـ اللیل لیل عزاست شیون به ارض و سماست

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

اللیل لیل عزاست شیون به ارض و سماست از جفای مشرکین تارک حیدر دوجاست شد سوی مسجد روان خسرو کون ومکان بهر دعا و اذان آه ز دست خصان ملجم شوم و دغا فرق علی کرد دوجا از ستم اشقیا شورش و افغان به پاست

نوحه رمضان ـ اللیل لیل عزاست شیون به ارض و سماست

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: چهارشنبه 14 بهمن 1394
مطلب در موضوعاترمضان ، نوحه ،

اللیل لیل عزاست شیون به ارض و سماست

از جفای مشرکین تارک حیدر دوجاست

شد سوی مسجد روان خسرو کون ومکان

بهر دعا و اذان آه ز دست خصان

ملجم شوم و دغا فرق علی کرد دوجا

از ستم اشقیا شورش و افغان به پاست

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش