شیعه باز این چه فغان و غوغاست

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

شیعه باز این چه فغان و غوغاست وین چه شوری برپاست بلکه شد قتل علی سر زنان جن و ملک به زاری وین چه شوری برپاست  بلکه شد قتل علی گفت زینب به شه شهیدان کی برادر من خاک عالم بر سرم از جفای زاده مر

شیعه باز این چه فغان و غوغاست

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: چهارشنبه 14 بهمن 1394
مطلب در موضوعاترمضان ، نوحه ،

شیعه باز این چه فغان و غوغاست
وین چه شوری برپاست
بلکه شد قتل علی
سر زنان جن و ملک به زاری
وین چه شوری برپاست
 بلکه شد قتل علی
گفت زینب به شه شهیدان
کی برادر من خاک عالم بر سرم
از جفای زاده مرادی
وین چه شوری بر پاست
بلکه شد قتل علی
شه دین اندر جواب خواهر با دل پر آذر
گفت کی خواهر من
تو مکن ناله و بی قراری
وین چه شوری برپاست
گفت زینب زچه ای برادر
در عزای بابم نزنم سینه وسر
که به خون خفته بی قراری
وین چه شوری برپاست
بارالها به مقام حیدر
آن شفیع محشر ناخدا را نظری
تا ننالد به فغان و زاری
وین چه شوری برپاست
بلکه شد قتل علی

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش