شروه در جنوب

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

  دفتر دهم شروه در جنوب   حیات دوبیتی ها به طور اخص با موسقی جنوب و نوعی از ان را شروه مینامند   البته پیوند خوانندگان با اشعار فایز ،مفتون و نادم وووو که دردستگاهای مختلف موسقی محلی

شروه در جنوب

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: جمعه 18 دی 1394
مطلب در موضوعاتشناخت دو بیتی ، معرفی شاعران استان بوشهر ،
شروه در جنوب

  دفتر دهم

شروه در جنوب

  حیات دوبیتی ها به طور اخص با موسقی جنوب و نوعی از ان را شروه مینامند

  البته پیوند خوانندگان با اشعار فایز ،مفتون و نادم وووو که دردستگاهای مختلف موسقی محلی خوانده میشود را شروه مینامند

  شروه در مناطق مختلف جغرافیایی ایران تعریفهای متنوع دارد.

در موسقی بوشهر این طور معنی میشود

شروه یا دوبیتی محلی که اکثرا با آواز خوانده می شود قدمت زیادی دارد موطن اصلی شروه  هر چند در کل استان بوشهر و میشود گفت جنوب کشور یا شاید اکثر استانها نفوذ کرده ولی در استان بوشهر گاهی شروه های

حاجیانی و یا شنبه ای را در دستور کار خود قرار میدهند.

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش