معرفی مختصری از فایز دشتی

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

 دوستان از امروز سعی میکنم به لطف خدا اهل گروه را دعوت کنم به معرفی شاعران جنوبی و بعضی از اشعار این عزیزان               &n

معرفی مختصری از فایز دشتی

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: شنبه 12 دی 1394
مطلب در موضوعاتشناخت دو بیتی ، دوبیتی های مرحوم فایز ، معرفی شاعران استان بوشهر ،
معرفی مختصری از فایز دشتی

 دوستان از امروز سعی میکنم به لطف خدا اهل گروه را دعوت کنم به معرفی شاعران جنوبی و بعضی از اشعار این عزیزان

                                                  فایز دشتستانی

در قرون اخیر و قرن حاضر

شاعری که پس از بابا طاهر در میان دوبیتی سرایان و فهلوی گویان بیش از همه نام بردار شده.

زایر محمد علی بردخونی معروف و مشهور به فایز دشتستانی است.

که تا زمان ما، دهها بارمجمموعه اشعاری از دوبیتی های منسوب به او چاپ شده است.

خوش آن ملک و خوش آن دلبر خوش آنجا

خوش آن جایی که دلبر کرده ماوا

بت فایز بود هرجا ، بهشت است

چه ترکستان ، چه هندوستان ، چه بطها

کمیت ترانه های فایز

به اعتبار مجموعه های متعددی که از ترانه های فایز به چاپ رسیده متجاور از 400 ترانه به او نسبت داده اند

قدرت شاعری فایز

کنم مدح خم ابروت یا روت

نهم نام لبت یاقوت یاقوت

یقینم هست فایز زنده گردد

رسد بر تخته تابوت ، تا.بوت

فایز درست هشتاد سال عمر کرده.ودر 1330 هجری قمری در گذشته است.

بنابراین او در دوره شاهان قاجار از ناصرالدین شاه به بعد و نیز جنبش بزرگ مشروطه را نیز درک کرده است

 

به قربان حنای پشت دستت

تو قلیان چاق مکن میسوزه دستت

تو قلیان چاق مکن از بهر فایز

خودم چاق می کنم. میدم به دستت

احتمالا مجلس قلیان همیشه زن و مردی گل بوده

داغتون نبینم

بدرود تا شاعر بعدی

 

 

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش