خداحافظ ای گریه های محرم!

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

خداحافظ ای گریه های محرم! خداحافظ ای مجلسای پرازغم! خداحافظ ای شوروحال وبکا! خداحافظ ای پرچمای سیاه! خداحافظ ای ماه پرشوروشین! خداحافظ ای خیمه های حسین! خداحافظ ای سرزمین بلا! خداحافظ ای نی نوا

خداحافظ ای گریه های محرم!

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: شنبه 21 آذر 1394
مطلب در موضوعاتشعر ،
خداحافظ ای گریه های محرم!

خداحافظ ای گریه های محرم!

خداحافظ ای مجلسای پرازغم!

خداحافظ ای شوروحال وبکا!

خداحافظ ای پرچمای سیاه!

خداحافظ ای ماه پرشوروشین!

خداحافظ ای خیمه های حسین!

خداحافظ ای سرزمین بلا!

خداحافظ ای نی نوا کربلا!

خداحافظ ای یاس ام البنین!

خداحافظ ای مشک روی زمین!

خداحافظ ای هجله گاه خیمه گاه!

خداحافظ ای گودی قتلگاه!

خداحافظ ای دیده های پرآب!

خداحافظ ای شیرخوار رباب!

#آقای-من

داردتمام میشودآقاعزای تو!

کم گریه کرده ایم محرم برای تو!

شبهای آخراست،گداراحلال کن!

این هم بسات نوکربی دست وپای تو!

داردچه زودسفره ی توجمع میشود!

هستم هنوز سائل آب وغذای تو!

ماراببخش گریه ی سیری نکرده ایم!

چشمان خشک ماخجل ازاین عزای توست!

#حسین-جان

کی دست خالی ازدراین خانه می رود؟

دست پراست تابه قیامت گدای تو!

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش