شیعه شد ماه صفر زنید بر سر

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

شیعه شد ماه صفر زنید  بر سر            با ناله و زاری در این ماتم سراهم ز بهر حسن و جد کبارش        

شیعه شد ماه صفر زنید بر سر

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: جمعه 06 آذر 1394
مطلب در موضوعاتمراسمات ، نوحه (متن ) ،

شیعه شد ماه صفر زنید  بر سر           
با ناله و زاری در این ماتم سرا
هم ز بهر حسن و جد کبارش             
هم نو گل زهرا حسین در کربلا

زینب آمد به سر نعش برادر           
کای عزیز خواهر ولد شیر خدا
چشم بگشا و ببین خواهر زارت             
می برند سوی شام با شمر دغا

عابد زار تو بر ناقه سوار است             
غل به گردن او نمودند ز چرا
سر تو بر سر نی همره ما بود              
این نعش تو مانده به چه در کرببلا

رو به سوی نجف آورد و بگفتا              
باب تاجدارم تو نیایی ز چرا
بکشی تیغ و کشی کوفی و شامی             
ابن سعد ملعون و شمر بی حیا

ای پدر اکبر و هم اصغر و قاسم              
پاره پاره افتاده در این دشت بلا
سرنگون گشت علم از دست علمدار             
ای باب کبارم تو نیایی ز چرا

جمله اطفال تو با ناله و زاری                 
با چشم پر آبند در این دشت بلا
من غم دیده چه سان صبر نمایم              
بر خاک گذارم و روم نعش تو را

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش