شیعه از بهر خدا قصه غم گوش نما زینب غمزده زین حزن و عزا شد به نوا

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

نوحه : شیعه از بهر خدا» شاعر : محمود موجیشیعه از بهر خدا قصه غم گوش نما زینب غمزده زین حزن و عزا شد به نواکه منم دخت بتول راحتی آرای رسول آنکه آورده به این عالم غمدیده اصولمن که سرگشتۀ آن کوی تو

شیعه از بهر خدا قصه غم گوش نما زینب غمزده زین حزن و عزا شد به نوا

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: یکشنبه 03 آبان 1394
مطلب در موضوعاتمراسمات ، نوحه (متن ) ،
شیعه از بهر خدا قصه غم گوش نما زینب غمزده زین حزن و عزا شد به نوا

نوحه : شیعه از بهر خدا
» شاعر : محمود موجی

شیعه از بهر خدا قصه غم گوش نما زینب غمزده زین حزن و عزا شد به نوا

که منم دخت بتول راحتی آرای رسول آنکه آورده به این عالم غمدیده اصول
من که سرگشتۀ آن کوی توأم "حسین، حسین"

من که ماتم زدۀ روی توأم "حسین، حسین"

کشتۀ تیر و سنین
سفر کرببلا کرده مرا غرق بلا گویم اینک به شما قصۀ شرح شهدا

گویم اینک سخنی از مُحَنِ انجمنی گویم از بی کفنی کشته دور از وطنی

شمر بد کار پلید چون ز کمر تیغ کشید قلب غمدیده امیدش ز برادر ببرید
وای از آن لحظه که فریاد زدم "حسین، حسین"
شعله بر عالم ایجاد زدم "حسین، حسین"
کشتۀ تیر و سنین
با دوصد شیون و شین ماه جهانتاب حسین هیبت حیدری آن هیمنۀ بدر و حنین

ساقی کرببلا میر علمدار سپاه در تحیّر شد از او لشکر بی دین و دغا

کام عطشان حرم ناله کنان تا که زغم واژگون غرق به خون گشته علمدار و علم

کیست بالای سر ساقی کنون؟ "حسین، حسین"
کیست از حجر اخا دیده بخون؟ "حسین، حسین"
کشتۀ تیر و سنین
من به صد شور و فغان بر سر نی دیده ام آن رأس پاک شهدا وان سر مولای جهان

دل به تاب و تب او آیۀ حق بر لب او غرق ماتم ز اِلَم گشته دل زینب او

خیزران و دو لبش قافله ای غم عقبش شعله بر قلب جهان زد ز مصائب تَعَبش

ذکر عالم شده زان تشت طلا "حسین، حسین"
به لبان همه آن شور و نوا "حسین، حسین"
کشتۀ تیر و سنین
من به آواز جلی با همۀ رنج و بلا جاودان کرده ام آن نهضت شاه شهدا

کو به کو با دل خون کردم از اندوه فزون بانگ رسوائی دون وان ستم خصم زبون

کن "گراشی"(1) تو زغم ناله چنین "حسین، حسین"
چونکه شد کشتۀ شمشیر و سنین "حسین، حسین"
کشتۀ تیر و سنین
--------

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش