شیعه برسرزن باناله و غم گویا هویدا شد ماه محرم

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

شیعه برسرزن باناله و غم گویا هویدا شد ماه محرم زین ماتم عظمی برسروبرسینه زنانجمله عزاداران یاران ازاین غم ماعزاداران باچشم گریان اندراین ماتمگفتا بکن رحمی ای شمر کافر تاببندم چشم زاده حیدرزین جوروج

شیعه برسرزن باناله و غم گویا هویدا شد ماه محرم

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: یکشنبه 03 آبان 1394
مطلب در موضوعاتمراسمات ، نوحه (متن ) ،
شیعه برسرزن باناله و غم گویا هویدا شد ماه محرم


شیعه برسرزن باناله و غم گویا هویدا شد ماه محرم

زین ماتم عظمی برسروبرسینه زنان
جمله عزاداران یاران ازاین غم

ماعزاداران باچشم گریان اندراین ماتم
گفتا بکن رحمی ای شمر کافر

تاببندم چشم زاده حیدر
زین جوروجفابه فغان شد گیسو پریشان باناله و افغان زهرای اطهر
شبها نخفتم من ای جان مادر

رنجهاکشیدم شبه پیمبر
ازهرچه ترسیدم ای نوجوان من ای نامراد من آخر رسیدم
ماعزاداررا
از ناخداعباس دریانورد

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش