گفتا قاسم به فغان کای شاه تشنه لبان

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

گفتا قاسم به فغان کای شاه تشنه لباناذن میدان مرا ده عمو سیرم ز جهانبعد از یاران جانی نخواهم زندگانیاذن میدان مرا ده عمو سیرم ز جهانکشتند حر دلاور عون و عباس و جعفراذن میدان مرا ده عمو سیرم ز جهانوصیت

گفتا قاسم به فغان کای شاه تشنه لبان

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: یکشنبه 03 آبان 1394
مطلب در موضوعاتمراسمات ، نوحه (متن ) ،
گفتا قاسم به فغان کای شاه تشنه لبان


گفتا قاسم به فغان کای شاه تشنه لبان

اذن میدان مرا ده عمو سیرم ز جهان

بعد از یاران جانی نخواهم زندگانی

اذن میدان مرا ده عمو سیرم ز جهان

کشتند حر دلاور عون و عباس و جعفر

اذن میدان مرا ده عمو سیرم ز جهان

وصیت کرده بابم بر من اذن شهادت

اذن میدان مرا ده عمو سیرم ز جهان

عزیزانت یک سر گشتند در خون شناور

اذن میدان مرا ده عمو سیرم ز جهان
از محمد شرفیان

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش