گفتا سكینه با دیده ی تر

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

گفتا سكینه با دیده ی ترعباس عمو جان برمن تو بنگرخشكی زده عالم از كف رفته حالم واویلا از این غمصحرا پر از غم من تشنه كامموز تشنه كامی در پیچ و تابمعمو مگر ما خانه نداریمجز یك خرابه منزل نداریمیك قطره ی

گفتا سكینه با دیده ی تر

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: یکشنبه 03 آبان 1394
مطلب در موضوعاتمراسمات ، نوحه (متن ) ،
گفتا سكینه با دیده ی تر


گفتا سكینه با دیده ی تر

عباس عمو جان برمن تو بنگر

خشكی زده عالم از كف رفته حالم واویلا از این غم

صحرا پر از غم من تشنه كامم

وز تشنه كامی در پیچ و تابم

عمو مگر ما خانه نداریم

جز یك خرابه منزل نداریم

یك قطره ی آب اندر حرم نیست

بی آب عمو جان تا كی توان زیست

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش