شیعه شد ماه صفر زنید و بر سر با ناله و زاری در این ماتم سرا

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

نوحه ایام صفر   شیعه شد ماه صفر زنید و بر سر                   با ناله و زاری در این ماتم سرا  

شیعه شد ماه صفر زنید و بر سر با ناله و زاری در این ماتم سرا

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: سه شنبه 27 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار نوحه / دهه آخر صفر ،

نوحه ایام صفر

 

شیعه شد ماه صفر زنید و بر سر                   با ناله و زاری در این ماتم سرا

 

هم ز بهر حسن و جدّ کبارش                      هم نوگل زهرا حسین در کربلا

 

زینب آمد به سر نعش برادر                        که ای عزیز خواهر ولدِ شیر خدا

 

چشم بگشا و بین خواهر زارت                      می برند سوی شام با شمر دغا

 

عابدِ زارِ تو بر ناقه سوار است                        غل به گردن او نمودند ز چرا

 

سر تو بر سر نی همره ما بود                        این نعشِ تو مانده ز چه در کرببلا

 

رو به سوی نجف آورد و بگفتا                      باب ِ تاجدارم تو نیایی ز چرا

 

بِکِشی و تیغ و کُشی کوفی و شامی                ابن سعد ملعون و شمر بی حیا

 

ای پدر اکبر و هم اصغر و قاسم                     پاره پاره افتاده دراین دشت بلا

 

سرنگون گشت علم از دستِ علمدار              ای بابِ کبارم تو نیایی ز چرا

 

جمله اطفال تو با ناله و زاری                       با چشم پر آبند در این دشت بلا

 

من غمدیده چسان صبر نمایم                      بر خاک گذارم و روم نعش تو را

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش