هل من معین مولا، در گوشه گهواره از سوز دل چو بشنید اصغر آن شیر خواره

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

نوحه ایام محرّم، شعر و آهنگ از آقای مرادی   هل من معین مولا، در گوشه گهواره                    &nb

هل من معین مولا، در گوشه گهواره از سوز دل چو بشنید اصغر آن شیر خواره

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: یکشنبه 18 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار نوحه / محرم ،

نوحه ایام محرّم، شعر و آهنگ از آقای مرادی

 

هل من معین مولا، در گوشه گهواره                       از سوز دل چو بشنید اصغر آن شیر خواره

 

خون در رگ او جوشید                                      هل من معین چو بشنید

 

لبّیک لبّیک یا أبا                                               إنّی أسعدُک یا أبا

 

داغ فراق یاران اصغر نموده دل سیر                        برادر این قنداقه بالای دستانت گیر

 

چون حضرت ابراهیم                                           قربان نما اسماعیل

 

لبّیک لبّیک یا أبا                                               إنّی أسعدُک یا أبا

 

در گوشه گهواره بابا نظر بنمائی                            هرگز مپندار ای شه بی یار و تنها مانی

 

این پیکر و این حنجر                                         بنما قبول از اصغر

 

لبّیک لبّیک یا أبا                                               إنّی أسعدُک یا أبا

 

زان مِی که یاران خورند                                     یک جرعه این طفلت ده

 

مدهوش و مستم بنما                                         زان ساغره و آن باده

 

من تشنه آن جامم                                            اهدا نما این کامم

 

لبّیک لبّیک یا أبا                                               إنّی أسعدُک یا أبا

 

شوق لقا مولا تاب و توانم برده                              تیر بلای عشقش بر جسم و جانم خورده

 

خوفش نباشد اصغر                                            از تیر خصم کافر

 

 لبّیک لبّیک یا أبا                                               إنّی أسعدُک یا أبا

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش