علی اکبر روان شد سوی میدان بگفتا مادرش با چشم گریان

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

نوحه ایام محرّم از مرحوم محمّد شریفیان   علی اکبر روان شد سوی میدان                      

علی اکبر روان شد سوی میدان بگفتا مادرش با چشم گریان

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: شنبه 17 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار نوحه / محرم ،

نوحه ایام محرّم از مرحوم محمّد شریفیان

 

علی اکبر روان شد سوی میدان                            بگفتا مادرش با چشم گریان

 

علی ای نور چشمان              دمی کن ترک میدان            من از هجرت مسوزان

 

بریدم رخت دامادی برایت                                  حنا بندان نکردم دست و پایت

 

نشستم عاقبت اندر عزایت

 

علی ای نور چشمان              دمی کن ترک میدان            من از هجرت مسوزان

 

فلک آخر به ما جور و جفا کرد                             جوان نو خطم از من جدا کرد

 

خدا داند عدو با ما چها کرد

 

 علی ای نور چشمان              دمی کن ترک میدان            من از هجرت مسوزان

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش