شیعه ماه غم آمد موسم ماتم آمد (۲) جمله زنید بر سر ماه محرّم آمد

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

نوحه ایام محرّم، شعر از مرحوم ناخدا عباس شیعه ماه غم آمد موسم ماتم آمد (۲)               جمله زنید بر سر ماه محرّم آمد چو شاه شه

شیعه ماه غم آمد موسم ماتم آمد (۲) جمله زنید بر سر ماه محرّم آمد

نویسنده ی این مطلب: سایت کربلایی حسن توزی
تاریخ ارسال مطلب: شنبه 17 مهر 1395
مطلب در موضوعاتکاروان غم 1 ، اشعار نوحه / محرم ،

نوحه ایام محرّم، شعر از مرحوم ناخدا عباس

شیعه ماه غم آمد موسم ماتم آمد (۲)               جمله زنید بر سر ماه محرّم آمد

چو شاه شهیدان شد عازم به میدان (۲)             از هجر برادر گریان زینب آمد

چو پور علیلش آگه شد که بابش (۲)                دارد عازم جنگ بهر شهادت آمد

آن قوم ستمگر کشتند نوجوانم (۲)                 بعد علی اکبر نوبت اصغر آمد

اطفال شه دین لرزان زین مصیبت (۲)              هر یک بهر تودیع گرد آن شه آمد

عون و علمدار من قاسم و یاران من (۲)             بعد شهادتشان طاقت من سرآمد

بنال ای ناخدا تو اندر این مصیبت (۲)               ذاکر دل شکسته ماه محرّم آمد

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش