درشب قتل حسین زینب غمدیده مضطر

سایت کربلایی حسن توزی بندر گناوه

واحد عاشورا و شعراهنگ ازمرحوم غلامرضااصلاح پذیر   درشب قتل حسین زینب غمدیده مضطر                   

درشب قتل حسین زینب غمدیده مضطر

نویسنده ی این مطلب: عباس حسن پور
تاریخ ارسال مطلب: جمعه 14 اسفند 1394

واحد عاشورا و شعراهنگ ازمرحوم غلامرضااصلاح پذیر

 

درشب قتل حسین زینب غمدیده مضطر                             شد سراسیمه گشت روان سوی برادر

گفت سیرم زجهان ازغمت ای سبط پیمبر                         کاسه صبربه لب آمده زین قوم ستمگر

وحشت وخوف دراین شب دل من کرده پریشان                  چون جوانان توبینم همه آماده میدان

بخصوص اکبر و هم قاسم وسقا یتممان                           بهرسربازی فرداهمه پوشیده کفن بر

ای برداربنگردگرطاقت و تابم                                    گشته خونابه روان از جگر و قلب کبابم

کن نظربرمن محنت زده و چشم پر آبم                         که ندارم بخدا طاقت هجران تو دیگر

بعد جد و پدر ومادر غم دیده زارم                              بود امید به تو و هم حسن آن درکبارم

گشت مسموم حسن از ستم و رفت ز کنارم                    صبرکردم که بود سایه شاهی چو توبرسر

حال برگوکه پس ازقتل تو چون صبرنمایم                        با عزیزان و یتیمان توچون سربنمایم

کو اجل تا که بیاید گذر از دهر نمایم                            تا ببینم پس از این داغ عزیزان برادر

شاه دین گفت به زینب که ایا خواهر زارم                       ای ستمدیده مضطردمی بنشین به کنارم

خواهرا صبرنما پیشه از ظلم لعینان                                میشود کوه منا کرببلا نعش عزیزان

همه پامال سم اسب شوند از ره عدوان                            شمرآتیش بزند برهمه خرگاه پیمبر

ارسال دیدگاه

کد امنیتی رفرش